Program Czyste Powietrze

Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje już wnioski do programu „Czyste Powietrze”. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, ogłosił że budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Kto może skorzystać z programu? Na co można otrzymać środki? Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

Wniosek

Od 19 września 2018 roku można składać wnioski o środki na wymianę pieców czy termomodernizacji domów w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Gdzie wypełnić wniosek i złożyć dokumenty?

Więcej

Dotacja

Od 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga podatkowa, która ma obejmować wymianę kotłów na paliwo stałe oraz ocieplenie domów. W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł.

Więcej

Dofinansowanie

Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć – nie później jednak niż do 30.06.2029r.

Więcej

Jakie są wartości dofinansowania?

Z rządowego programu Czyste Powietrze może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego albo osoba posiadająca zgodę na jego budowę. Wysokość przyznanego dofinansowania na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku będzie uzależniona od dochodów. Ile można otrzymać? Program Czyste Powietrze Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 19.09.2018 roku, a program ma być realizowany przez najbliższe 12…

Kto może się starać o dofinansowanie?

Ruszył rządowy program Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na m.in. modernizację sytemu grzewczego, ocieplenie budynku czy wymianę stolarki zewnętrznej. Kto może zostać beneficjentem programu? Kto może uzyskać dofinansowanie? Celem tego rządowego programu jest po pierwsze: poprawa efektywności energetycznej budynków, po drugie: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. O dofinansowanie mogą się starać właściciele albo…

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze ma przyczynić się do wyeliminowania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego pojawiającego się głównie w okresie grzewczym, czyli smogu. Jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na ich budowę. Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie? Ogólne warunki dla wyrobów i urządzeń podlegających dofinansowaniu w ramach programu Czyste Powietrze: Fabrycznie nowe Dopuszczone do…