Ulga termomodernizacyjna Czyste Powietrze

Od 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga podatkowa, która ma obejmować wymianę kotłów na paliwo stałe oraz ocieplenie domów. W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna, tak jak wszystkie inne działania w ramach programu Czyste Powietrze, ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej naszych domostw. Na m.in. ocieplenie budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców na ekologiczne rząd planuje przeznaczyć ponad 100 mld zł. To nowa ulga podatkowa, która ma przypominać dawną ulgę remontową, a jej wprowadzenie datuje się na początek 2019 roku. Ma być swego rodzaju zachętą dla osób, które tylko z własnych środków sfinansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne (bez udziału środków publicznych).

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o ryczałcie wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać osoby spełniające następujące warunki: * opłacają podatek wg skali podatkowej, 19% stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, * są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, * ponoszą koszty związane z przeprowadzaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jakie wydatki będzie można odliczyć w ramach ulgi?

Wspomniany wcześniej projekt ustawy nie wyjaśnia szczegółowo tych kwestii. Resort finansów planował nową ulgą podatkową objąć te wydatki na termomodernizację, które zostaną zawarte w audycie energetycznym. Ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano i decyzję o zakresie przedsięwzięć zostawiono właścicielom budynków jednorodzinnych. Wykaz wszystkich materiałów, urządzeń czy usług, które będą objęte ulgą termomodernizacyjną ma się znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Spis ten ma być przygotowany w porozumieniu z resortem ochrony środowiska. Aby móc odliczyć podatek w ramach tej ulgi trzeba będzie wydatki udokumentować fakturami. Co istotne, ten dokument może być wystawiony tylko i wyłącznie przez podatników VAT nie korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Dotacja program Czyste Powietrze

Ile będzie wynosić ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z założeniami projektu w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć od dochodu 23% wydatków, ale nie więcej niż 53 tys. zł. Aby móc skorzystać z maksymalnej ulgi trzeba będzie zatem na ocieplenie domu czy wymianę źródła ciepła wydać ponad 230 tys. zł. Czas realizacji inwestycji nie może jednak przekroczyć okresu 3 lat. Nowa ulga podatkowa dot. dochodów uzyskanych od 2019 roku i wydatków poniesionych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne od 01.01.2019r. Według szacunków resortu finansów w skali roku z tej ulgi będzie korzystać co najmniej 100 tys. podatników.

Ulga termomodernizacyjna

Od kiedy? Od 1 stycznia 2019r. Co można odliczyć? Wydatki na termomodernizacje budynku jednorodzinnego Jaka jest wysokość ulgi? 23% wydatków, max. 53 tys. zł Dla kogo? Podatnicy podatku PIT, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku jednorodzinnego Kto nie skorzysta z ulgi? Osoby korzystające z innej pomocy publicznej na inwestycje termomodernizacyjne (np. dotacje z NFOŚiGW), właściciele mieszkań.
Scroll to Top