Gdzie wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Od 19 września 2018 roku można składać wnioski o środki na wymianę pieców czy termomodernizacji domów w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Gdzie wypełnić i złożyć dokumenty?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Dostępny na nim dokument jest interaktywny, co umożliwia także sprawdzanie na bieżąco czy jest wypełniany w sposób poprawny. Formularz ponadto, przelicza wszystkie koszty, czy wysokość dotacji. Te udogodnienia nie tylko przyspieszają wypełnienie wniosku, ale i także jego rozpatrzenie.

W przypadku wersji elektronicznej konieczne jest jednak użycie albo kwalifikowanego podpisu elektrycznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Jeśli, nie jest to możliwe, to wniosek można złożyć przez wspomnianą wcześniej aplikację internetową, ale należy dodatkowo dostarczyć wersję papierową do właściwego WFOŚiGW. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tylko w tradycyjnej, czyli papierowej formie.

Gdzie znaleźć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.

WFOŚiGW w Szczecinie

ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
Strona internetowa: https://www.wfos.szczecin.pl/
Portal Beneficjenta: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku

Ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
Strona internetowa: https://wfos.gdansk.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

WFOŚiGW w Olsztynie

ul. św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
Strona internetowa: http://wfosigw.olsztyn.pl
Portal Beneficjenta: https://portal.fundusz.olsztyn.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze

Ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
Strona internetowa: https://www.wfosigw.zgora.pl/
Portal Beneficjenta: https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/

WFOŚiGW w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A 60-541 Poznań
Strona internetowa: http://www.wfosgw.poznan.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

WFOŚiGW w Toruniu

ul. Fredry 8
87-100 Toruń
Strona internetowa: http://www.wfosigw.torun.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/

WFOŚiGW w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
Strona internetowa: http://www.wfosigw.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.pl/

WFOŚiGW w Białymstoku

ul. Św. ROCHA 5 15–879 BIAŁYSTOK
Strona internetowa: http://wfosigw.bialystok.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

WFOŚiGW we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
Strona internetowa: https://wfosigw.wroclaw.pl
Portal Beneficjenta: https://portal.fos.wroc.pl/

WFOŚiGW w Łodzi

Ul. Dubois 119
93-456 Łódź
Strona internetowa: http://www.wfosigw.lodz.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.lodz.pl/

WFOŚiGW w Lublinie

Ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
Strona internetowa: http://www.wfos.lublin.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

WFOŚiGW w Opolu

ul. Krakowska 53
45-018 Opole
Strona internetowa: https://www.wfosigw.opole.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.opole.pl/

WFOŚiGW w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
Strona internetowa: https://www.wfosigw.katowice.pl/
Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/

WFOŚiGW w Kielcach

Al. Ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
Strona internetowa: https://wfos.com.pl/
Portal Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/

WFOŚiGW w Krakowie

ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków
Strona internetowa: https://www.wfos.krakow.pl/
Portal Beneficjenta: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/

WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
Strona internetowa: https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/
Portal Beneficjenta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Składając wniosek o dofinansowanie należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają dochód osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (tylko dla beneficjentów podwyższonego poziomu dofinansowania).

Jeśli we wniosku nie wypełniono pól dotyczących numeru księgi wieczystej czy numeru działki należy także załączyć dokument poświadczający prawo do własności danego budynku.

Scroll to Top