WFOŚiGW – jakie ma zadania? Czym się różni od NFOŚiGW?

Głównym zadaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspieranie finansowo działań mających na celu ochronę środowiska. Instytucja prowadzi m.in. nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Jakie zadania ma WFOŚiGW? Działalność WFOŚiGW reguluje Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej,…

Jakie są wartości dofinansowania?

Z rządowego programu Czyste Powietrze może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego albo osoba posiadająca zgodę na jego budowę. Wysokość przyznanego dofinansowania na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku będzie uzależniona od dochodów. Ile można otrzymać? Nabór wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 19.09.2018 roku, a program ma być realizowany przez najbliższe…

Kto może się starać o dofinansowanie?

Ruszył rządowy program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na m.in. modernizację sytemu grzewczego, ocieplenie budynku czy wymianę stolarki zewnętrznej. Kto może zostać beneficjentem programu? Kto może uzyskać dofinansowanie? Celem tego rządowego programu jest po pierwsze: poprawa efektywności energetycznej budynków, po drugie: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. O dofinansowanie mogą się starać właściciele albo współwłaściciele budynków…

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze ma przyczynić się do wyeliminowania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego pojawiającego się głównie w okresie grzewczym, czyli smogu. Jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz osób posiadających zgodę na ich budowę. Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie? Ogólne warunki dla wyrobów i urządzeń podlegających dofinansowaniu w ramach programu Czyste Powietrze: Fabrycznie nowe Dopuszczone do…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleca, aby wniosek składać drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji internetowej – Portalu Beneficjenta.

Dostępny na nim dokument jest interaktywny, co umożliwia także sprawdzanie na bieżąco czy jest wypełniany w sposób poprawny. Formularz ponadto, przelicza wszystkie koszty, czy wysokość dotacji. Te udogodnienia nie tylko przyspieszają wypełnienie wniosku, ale i także jego rozpatrzenie.

W przypadku wersji elektronicznej konieczne jest jednak użycie albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Jeśli, nie jest to możliwe, to wniosek można złożyć przez wspomnianą wcześniej aplikację internetową, ale należy dodatkowo dostarczyć wersję papierową do właściwego WFOŚiGW. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tylko w tradycyjnej, czyli papierowej formie.