ym

Jakie są wartości dofinansowania?

Z rządowego programu Czyste Powietrze może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego albo osoba posiadająca zgodę na jego budowę. Wysokość przyznanego dofinansowania na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku będzie uzależniona od dochodów. Ile można otrzymać?

Od kiedy nabór wniosków o dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 19.09.2018 roku, a program ma być realizowany przez najbliższe 12 lat. Dotację lub pożyczkę można otrzymać na takie działania jak wymiana źródła ciepła czy termomodernizacja budynku. W sumie na te cele rząd przeznaczył kwotę 103 mld zł. Maksymalne koszty kwalifikowane ustalono na poziomie 53 tys. zł, a minimalne na 7 tys. zł. Jeśli koszty podjętych w ramach programu przedsięwzięć przekraczają 53 tys. zł to dodatkowe koszty mogą zostać objęte dofinansowaniem, ale tylko w formie pożyczki.

Jaka wysokość dofinansowania?

To, ile procent kosztów inwestycji będzie dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, zależy od miesięcznych dochodów na osobę uzyskiwanych przez dane gospodarstwo domowe.

Na najwyższą dotację w wysokości do 90% kosztów inwestycji mogą liczyć beneficjenci programu, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Dodatkowo, wsparcie może zostać uzupełnione pożyczką – maksymalnie 10% wartości dotacji. Z kolei najmniejsze dofinansowanie – dotacja do 30% i pożyczka do 70% mogą otrzymać beneficjenci, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym przekracza 1600 zł.

Jakie są wartości dofinansowania?

Jeśli miesięczny dochód mieści się w przedziale 601-800 zł to dotacja wynosi do 80% kosztów, a pożyczka do 20%. Kolejny próg to kwota dochodu od 801 do 1000 zł i dotacja w wysokości do 70%, a pożyczka do 30%. Przy dochodzie 1001 – 1200 zł na osobę w gospodarstwie domowym dotacja może wynieść do 60% kosztów i może być uzupełniona pożyczką do 40% wartości dotacji. Dotację w wysokości do 50% kosztów można uzyskać przy dochodzie od 1201 do 1400 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie w formie pożyczki również wówczas wynosi do 50%. Natomiast przy dochodzie 1401 – 1600 zł dotacja wynosi do 40%, a pożyczka do 60%.

Jakie zasady dofinansowania?

W momencie składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze inwestycja może być rozpoczęta, ale nie zakończona. Faktury, na podstawie których następuje rozliczenie nie mogą być jednak wystawione z wcześniejszą datą, niż 1 stycznia 2018 roku. Ponadto, przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte wcześniej, niż rok przed dniem złożenia wniosku, a maksymalny termin na jego realizację wynosi 2 lata od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. Beneficjent programu może skorzystać z przysługującej mu dotacji oraz dodatkowo z preferencyjnej pożyczki (niskie oprocentowanie, długi okres spłaty) albo resztę kosztów inwestycji sfinansować z własnych środków.

Jak obliczyć dochód na osobę w gospodarstwie domowym?

W obliczeniach należy wziąć pod uwagę wszystkie osoby wliczające się do gospodarstwa domowego – także te które nie uzyskują dochodów i pozostają na utrzymaniu w gospodarstwie domowym.

*Roczny dochód członka gospodarstwa domowego = przychody wykazane w formularzu PIT za ostatni rok podatkowy (np. z tytułu pracy, emerytury,) – składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu + inne dochody niepodlegające opodatkowaniu

Uzyskane roczne dochody poszczególnych członków gospodarstwa należy zsumować, a następnie podzielić przez 12. Uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę osób stanowiących wspólne gospodarstwo domowe. Wówczas uzyskamy średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

* dot. osób, które rozliczają się na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Proszę o komentarz.x
()
x
Scroll to Top