Program Czyste Powietrze

Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje już wnioski do programu „Czyste Powietrze”. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, ogłosił że budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Kto może skorzystać z programu? Na co można otrzymać środki? Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

Wniosek

Od 19 września 2018 roku można składać wnioski o środki na wymianę pieców czy termomodernizacji domów w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Gdzie wypełnić wniosek i złożyć dokumenty?

Więcej

Dotacja

Od 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga podatkowa, która ma obejmować wymianę kotłów na paliwo stałe oraz ocieplenie domów. W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć nawet 53 tys. zł.

Więcej

Dofinansowanie

Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć – nie później jednak niż do 30.06.2029r.

Więcej

Dofinansowanie z programu czyste powietrze

Na co zwrócić uwagę kupując instalację fotowoltaiczną? 

Zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce w ostatnim czasie mocno wzrosło. Wpływ na to mają m.in. rządowe programy dofinansowań, czyli “Czyste Powietrze” i “Mój prąd”, a co za tym idzie rosnąca opłacalność inwestycji. Kluczem jest jednak odpowiedni wybór instalacji PV. Jakie ogniwa fotowoltaiczne? Najwięcej przydomowych elektrowni słonecznych powstaje na bazie ogniw krzemowych: polikrystalicznych oraz monokrystalicznych. Pierwsze cechują…

WFOŚiGW – jakie ma zadania? Czym się różni od NFOŚiGW?

Głównym zadaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspieranie finansowo działań mających na celu ochronę środowiska. Instytucja prowadzi m.in. nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Jakie zadania ma WFOŚiGW? Działalność WFOŚiGW reguluje Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Misja instytucji, czyli wspomaganie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej,…

Jakie są wartości dofinansowania?

Z rządowego programu Czyste Powietrze może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego albo osoba posiadająca zgodę na jego budowę. Wysokość przyznanego dofinansowania na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku będzie uzależniona od dochodów. Ile można otrzymać? Nabór wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 19.09.2018 roku, a program ma być realizowany przez najbliższe…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaleca, aby wniosek składać drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji internetowej – Portalu Beneficjenta.

Dostępny na nim dokument jest interaktywny, co umożliwia także sprawdzanie na bieżąco czy jest wypełniany w sposób poprawny. Formularz ponadto, przelicza wszystkie koszty, czy wysokość dotacji. Te udogodnienia nie tylko przyspieszają wypełnienie wniosku, ale i także jego rozpatrzenie.

W przypadku wersji elektronicznej konieczne jest jednak użycie albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Jeśli, nie jest to możliwe, to wniosek można złożyć przez wspomnianą wcześniej aplikację internetową, ale należy dodatkowo dostarczyć wersję papierową do właściwego WFOŚiGW. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku o dofinansowanie tylko w tradycyjnej, czyli papierowej formie.